ตารางสอบ 1/2561

img014

ประกาศงานทะเบียน 2/2561

img013

ค่าลงทะเบียน
ปวช.1-3 = 250 บาท
ปวส.1 = 3,050 บาท
ปวส.2 = 3,650 บาท

ข่าวกิจกรรม 2560

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ www.facebook.com/comsing2549/