ประกาศงานทะเบียน 2/2561

img013

ค่าลงทะเบียน
ปวช.1-3 = 250 บาท
ปวส.1 = 3,050 บาท
ปวส.2 = 3,650 บาท