ติดต่อแผนก

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้วยความยินดียิ่ง จุดประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างแผนกกับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป ขอให้ทุกท่านใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยข้าพเจ้าจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ครูธนากร  แก่นแก้ว

19 มี.ค. 2554

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
อาคาร 1 ชั้น 3
ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
เบอร์โทรศัพท์ 036-511232
เบอร์แฟ็กซ์ 036-511487
 

สายตรงห้องครูธนากร

มือถือ : 090-9919395

e-mail : comsing.com@hotmail.com

e-mail : comsing.com@gmail.com

e-mail : tcsing2549@gmail.com

e-mail : tcsing2549@hotmail.com

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น