คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก

คำชี้แจง ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกท่านที่นำมาให้ศึกษา

ผ่านทาง Youtube ด้วยความเคารพ

สามารถคลิ๊กเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากเจ้าของบทความต่าง ๆ

ได้จาก ชื่อเจ้าของบทความนั้น ๆ

การตัดรูปใน photoshop โดย designdeedee

 

ทำความเข้าใจเรื่อง Resolution โดย 2how

 

การตัดต่อวิดีโดด้วย Camtasia โดย ทองจุล ขันขาว