ผลงานของนักเรียน

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

ตามรายวิชาที่นำส่งครูผู้สอน

ปีการศึกษา 2557

  • การประกวดสิ่งประดิษฐ์

9708 9705

9711 9706

 ปีการศึกษา 2556

M-57-05 M-57-02 M-57-08 M-57-09 M-57-10

M-57-12

 

 ปีการศึกษา 2555

  • การนำเสนอผลงาน เรื่อง “แนะนำช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์”

สร้างสรรค์ผลงานโดย นายชัยณรงค์ ตรงดี 5321040207 (ปวช.3)
  • ผลงานนักเรียนรายวิชาโปรแกรมยูทิลิตี้ (2104-2517)

1. การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการสำรอง Windows

1.1 เรื่อง “How to Backup Windows”

 

สร้างสรรค์ผลงานโดย นายกานต์  ทองสุข 5421040207 (ปวช.2)

2. การสร้างแผ่น Boot Windows ด้วย Flash Drive แบบต่าง ๆ

2.1 เรื่อง “Flash Drive Boot Cmd”

สร้างสรรค์ผลงานโดย นายกานต์  ทองสุข 5421040207 (ปวช.2)

2.2 เรื่อง “วิธีทำให้ Flash Drive บู๊ต Windows 8 ได้”

สร้างสรรค์ผลงานโดย นายณัฐพล  ปล้องสิงห์ 5421040211 (ปวช.2)

3. การติดตั้ง Driver ให้กับ Windows 7 (ติดตั้งเครื่องใหม่)

   เป็นงานกลุ่มละ 2 คน โดยใช้แผ่น Driver ที่ให้มากับ Mainboard

3.1 นายธรรมนูญ  บัวเจริญ 5421040212 (ปวช.2)

        และนายศุภชัย  บัวทอง 5421040236 (ปวช.2)

3.2 นายณัฐพล  ปล้องสิงห์ 5421040211 (ปวช.2)

    และนายกมลศิล  สว่างแจ้ง 5421040221 (ปวช.2)

3.3 นายกานต์  ทองสุข 5421040207 (ปวช.2)

        และนายโสภณ  คูเขตต์ไพศาล 5421040218 (ปวช.2)

  • ผลงานนักเรียนรายวิชาระบบเสียงและระบบภาพ (2104-2506)

1. เรื่อง “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี”

สร้างสรรค์ผลงานโดย นายกานต์  ทองสุข 5421040207 (ปวช.2)

2. เรื่อง “สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองสิงห์บุรี”

สร้างสรรค์ผลงานโดย นายศุภชัย  บัวทอง 5421040236 (ปวช.2)

3. เรื่อง “สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภออินทร์บุรี”

สร้างสรรค์ผลงานโดย นายกานต์  ทองสุข 5421040207 (ปวช.2)

ปีการศึกษา 2554

  • การนำเสนอผลงาน เรื่อง “การติดตั้งโปรแกรมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์”

ผลงานของ นายโสภณ คูเขตต์ไพศาล 5421040218

  • ผลงานนักเรียนรายวิชาระบบเสียงและระบบภาพ (2104-2506)

 ทดลองการตัดต่อภาพและเสียง

“แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี”

ปีการศึกษา 2553

  • การนำเสนอผลงาน เรื่อง “วิวัฒนาการของ CPU”

ผลงานของ นางสาวฐิติรัตน์ รัตนศรีบัวทอง 5321040202

ผลงานของ นายยศพร ทัฬหพงศ์ 5321040218 (CPU Intel)

ผลงานของ นายยศพร ทัฬหพงศ์ 5321040218 (CPU AMD)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *