ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 1 รหัส 49

รุ่นที่ 2 รหัส 50

รุ่นที่ 3 รหัส 51

รุ่นที่ 4 รหัส 52

รุ่นที่ 5 รหัส 53

รุ่นที่ 6 รหัส 54

รุ่นที่ 7 รหัส 55

รุ่นที่ 8 รหัส 56

รุ่นที่ 9 รหัส 57

รุ่นที่ 10 รหัส 58

รุ่นที่ 11 รหัส 59

รุ่นที่ 12 รหัส 60

รุ่นที่ 13 รหัส 61

รุ่นที่ 14 รหัส 62