ปวส. คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

ทำเนียบรุ่น ปวส.

รุ่นที่ 1 รหัส 58    รูปภาพ    รายชื่อ

รุ่นที่ 2 รหัส 59    รูปภาพ    รายชื่อ

รุ่นที่ 3 รหัส 60    รูปภาพ    รายชื่อ